Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2021.gada 8.jūnijā Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/977 pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101209, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2022.gada 20.jūnijam.