Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2021.gada 15.februārī Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/268 pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma zemesgabalam 19. līnijā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000042101, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2022.gada 31.decembrim.