Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
7 darba dienas vai 1 mēneša laikā
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

Nepieciešams reklāmas objektu izvietošanai publiskās vietās.

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:

 • izkārtnes izvietošanas atļauju;
 • mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
 • reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
 • reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
 • citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
 • sludinājumu izvietošanas atļauju.

Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

 • drukātā variantā:
  • Pilsētplānošanas pārvaldes Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļas 1.stāva 6.kabinetā
  • Apmeklētāju apkalpošanas centros
 • elektroniski parakstīts dokuments: pasts@jurmala.lv

Reklāmas objektu veidi:

 • objektam netiek piemērots būvniecības process:
  • izkārtne
  • reklāmas un informācijas stends bez zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatnes un ar augstumu līdz 6 m nav uzskatāms par būvi, un to novietošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objektu izvietošanu ar piesaisti zemei.
  • Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams stacionāro reklāmas un informācijas stendu novietošanai ar gaisvada elektrības pieslēgumu līdz 5 m vai bez tā, kur telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) izmēri nepārsniedz 2 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri - 5 m platumā un 6 m augstumā, un to veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objekta izvietošanu ar piesaisti zemei. Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams šādu objektu nojaukšanai.
 • objektam tiek piemērots būvniecības process:
  • I inženierbūvju grupa*
   • stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada.
   • Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams gaisvada elektrības pieslēgumam līdz 5 m pie stacionārā reklāmas un informācijas stenda.
  • II inženierbūvju grupa*
   • inženierbūves, kas neietilpst I grupā.

Reklāmas objektu saskaņošanas dokumentācija atbilstoši objektu veidam:

 • objektam netiek piemērots būvniecības process
  • skaidrojošais apraksts ar grafiskajiem pielikumiem
 • objektam tiek piemērots būvniecības proces:
  • I inženierbūvju grupa* – paskaidrojuma raksts ar nepieciešamajiem pielikumiem
  • II inženierbūvju grupa* – būvniecības iecere - būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālajā sastāvā

  Dokumenta saņemšana:

  • persona – reklāmas devējs vai pilnvarotā persona (ja reklāmas devējs ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai)
  • vieta – Pilsētplānošanas pārvaldes 1. stāva 6. kabinetā

  Dokumenta derīguma termiņš: atbilstoši saskaņotajā dokumentācijā norādītajam.

  Dokumenta sagatavošanas maksa:

  Apmaksas iespējas:

  • ar pārskaitījumu – pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām
  • ar maksājumu karti – var veikt apmaksu Pilsētplānošanas pārvaldes 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

  ar veidlapā norādīto papildu dokumentāciju