Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Labklājības pārvalde

labklajibas.parvalde [at] jurmala.lv
Talsu šosejā 31, 25. korpuss

Pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 10.00–13.00 , 14.00–18.00
 • Otrdiena 10.00–13.00 , 14.00–16.00
 • Trešdiena 10.00–13.00 , 14.00–16.00 (tikai daudzbērnu ģimenēm)
 • Ceturtdiena 10.00–13.00 , 14.00–16.00
 • Piektdiena 10.00–13.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apraksts

Jūrmalnieki aicināti iesniegt iesniegumus īpašo Covid-19 pabalstu saņemšanai Jūrmalā deklarēto skolēnu ģimenēm un pilsētas pensionāriem. Skolēniem paredzēts 100 eiro pabalsts, pensionāriem – papildus vēl 50 eiro medicīnas izdevumiem pie jau esošā 100 eiro pabalsta.

Pabalsts attālinātā mācību procesa atbalstam

Pabalstu attālinātā mācību procesa atbalstam pašvaldība izmaksā ģimenēm, kuru bērnu pamata dzīvesvieta 2021. gada 1. janvārī ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri laikā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021 .gada 31. maijam iegūst izglītību 1.– 12. klasē vai vidējo profesionālo izglītību. Pabalstu var saņemt arī tās ģimenes, kuru bērni mācās citu pilsētu izglītības iestādēs. Pabalsta apmērs ir 100 eiro katram skolas vecuma bērnam, un to var pieprasīt līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pabalsts pensionāriem – papildu 50 eiro medicīnas izdevumiem

Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā atbilstīgi iesniegtajiem veselības aprūpes izdevumus apliecinošajiem dokumentiem. Ja seniors jau šajā gadā ir iesniedzis iesniegumu par pabalsta saņemšanu līdz 100 eiro, seniors var iesniegt vēl vienu iesniegumu par summu līdz 50 eiro, tādējādi kopsummā saņemot 150 eiro pabalstu medicīniskajiem izdevumiem.

Senioram jābūt deklarētiem Jūrmalā ne mazāk kā gadu, kā arī jābūt spēkā vēl kādam no šiem nosacījumiem:

 • saņem Latvijas Republikas (LR) valsts vecuma pensiju;
 • saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieteikšanas nav bijuši citi ienākumi;
 • sasniegts likumā noteiktais vecums LR valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju.

Pabalsts skolēniem

Lai saņemtu pabalstu, skolēna likumiskajam pārstāvim vai skolēnam, kurš sasniedzis pilngadību, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Iesniegumu iesniegšanas veidi:

Pabalsts pensionāriem

Iesniegumu kopā ar dokumentiem var iesniegt pašvaldības iestādē, – šobrīd, kad iedzīvotāju apkalpošana notiek attālināti, to var ievietot pastkastītē pie ēkas durvīm:

 • Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 20,
 • Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, 25. korpusā.

Pabalsts skolēniem

Pabalsts pensionāriem

Missing multivides elements.

Ārstniecības iestādes, aptiekas, medicīnas preču un optikas tirdzniecības  veselības aprūpes izdevumus apliecinoši dokumenti – čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķini – par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vai iegādāto preci. Čekam ir jābūt oriģinālam (kopijas nepieņem). Tajā ir jābūt norādītai informācijai par to personu, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts, – vārdam, uzvārdam, personas kodam, maksājuma mērķim un samaksas summai.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Labklājības pārvalde

labklajibas.parvalde [at] jurmala.lv
Talsu šosejā 31, 25. korpuss