Cena
Bezmaksas vai 4.27
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Dzīvokļu nodaļa

guna.kovalevska [at] jurmala.lv
Dubultu prospekts 1

Pieņemšanas laiki (dzīvesvietas deklarēšana)

 • Pirmdiena 10.00-13.00, 15.00–18.00
 • Otrdiena 10.00-12.00
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena 10.00-13.00, 14.00-17.00
 • Piektdiena 9.00–12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Pieņemšanas laiki (nodaļas vadītāja, nodaļas vadītāja vietnieks, palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā)

 • Pirmdiena 15.00–18.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena Slēgts
 • Piektdiena 9.00–12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādībā esošas personas dzīvesvietu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistrā personai pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

No 01.07.2021. personai vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis būs tiesības deklarācijā norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, kā arī laikposmu, kurā viņš tajā ir sasniedzams un mainīt ziņas par papildu adresi.

Samaksa par Dzīvokļu nodaļā sniegtajiem pakalpojumiem notiek tikai ar norēķinu kartēm. Skaidrā naudā apmaksu var veikt bankā, saņemot norēķinu konta numuru Dzīvokļu nodaļas 31. kabinetā.

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u. tml.);
 • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;
 • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ilze Jākobsone

ilze.jakobsone [at] jurmala.lv

Lilita Vidžupa

lilita.vidzupa [at] jurmala.lv