Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Sociālais dienests

Talsu šosejā 31, 25. korpuss

Pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 10.00–13.00, 14.00–18.00
 • Otrdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Trešdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Ceturtdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Piektdiena 10.00–13.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apraksts

Asistenta pakalpojuma mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti sociālās integrācijas iespējas un virzību uz neatkarīgu dzīvi, nodrošinot personām tiesības saņemt asistenta pakalpojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi.

Sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, ja personai ir:

 • redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai un asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.

Asistenta pakalpojums tiek piešķirts pieaugušajiem un bērniem konkrētā stundu apjomā, bet pavadoņa pakalpojumu piešķir bērniem, ja tā indikācijas ir noteikusi VDEĀVK.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju). Iesniegumu paraksta asistents un asistējamā persona.

Pakalpojumu var saņemt klātienē un to nevar pieprasīt elektroniski, jo sociālais darbinieks dienestā veic personas funkcionālo spēju izvērtējumu.

 • Sociālais dienests lemj, vai pilngadīgai personai pienākas asistenta pakalpojums.
 • Nepilngadīgai personai
  • ar īpašas kopšanas indikācijām pienākas 80 stundas mēnesī,
  • ja VDEĀVK ir noteikusi pavadoņa nepieciešamību bērnam, sociālais dienests piešķir 60 stundas mēnesī.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Silvija Aberiņa

silvija.aberina [at] jurmala.lv

Patrīcija Sprince

patricija.sprince [at] jurmala.lv

Olga Vanaga

olga.vanaga [at] jurmala.lv