Aspazijas māja ciklā “Kafija ar Aspaziju” aicina uz pasākumu par izcilu jūrmalnieku. Sarīkojumā tiksimies ar antropoloģi, vēstures doktori Ritu Grāveri un viņas nesen iznākušo grāmatu “Satver dienu!”.

Tas ir saistošs pētījums par leģendāro latviešu bērnu ārstu Jēkabu Nīmani (1892-1979), par kuru līdz šim nav runāts pietiekami daudz. Viņa dzīves gājumā iemiesojas visa jaunās Latvijas valsts attīstības vēsture. Dr. Nīmanis stāvējis klāt valsts bāreņu apgādes sistēmas izveidei, ietekmējot tā laika Latvijas veselības sistēmas un likumdošanas veidošanos. Ārsts bijis arī Raiņa un Aspazijas draugs un padomdevējs, un līdz pat dzejnieku nāvei pildījis viņu veselības sarga lomu. Ierosmi grāmatai sniedzis plašais Jēkaba Nīmaņa dokumentu arhīvs Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kurā strādā autore.