Maijas Lūsēnas un grupas "Nikolo" koncerts

Ieeja brīva.