Sākot no svētdienas, 26. marta, turpinot pērn aizsākto tradīciju, reizi mēnesī notiks atvērto durvju dienas gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbnīcā Bulduros, Muižas ielā 6. Mākslas zinātniece Edvarda Šmite stāstīs par gleznotāja daiļradi, būs apskatāma pastāvīgā ekspozīcija, īpaši  iekārtotas tematiskās izstādes. Muižas ielas darbnīca joprojām glabā izcilā mākslinieka klātbūtnes iespaidu caur molbertu, neskaitāmajām gleznām, kas šeit tapušas, sadzīves priekšmetiem un īpašo atmosfēru.

 

Atvērto durvju dienas notiek Jūrmalas pilsētas domes atbalstītā projekta “Mākslinieka Valda Buša radošā mantojuma popularizēšana Jūrmalas pilsētā” ietvaros. Projekta otrajā kārtā turpinās izcilā mākslinieka radošā mantojuma uzskaite un izpēte, pilsētā dažādās vietās ir skatāma viņa darbu ceļojošā izstāde. Vēl tikai daļēji apzinātais radošais mantojums ietver ap 5000 gleznas un studijas. Valda Buša daiļrades pētniece mākslas zinātniece Edvarda Šmite: “No 1971.gada, kad Valda Buša darbi  pirmo reizi piedalījās  izstādē, līdz sava mūža pēdējai dienai viņš bija īpaša personība Latvijas mākslā – domājošs, interesants, patiess, patstāvīgs un absolūti neatkarīgs gleznotājs.   Neraugoties uz viņa aktīvo izstāžu darbību un tām veltītām publikācijām, nākas atzīt, ka Valda Buša īstā vieta Latvijas mākslā joprojām nav pietiekoši skaidri iezīmēta, ka mums joprojām nav īsta priekšstata par to, kā veidojies viņa vairāk kā pusgadsimtu garais ceļš mākslā. Valda Buša glezniecība pieder 20. gadsimta romantiskajam, ekspresīvi kāpinātajam pasaules redzējumam. Latviešu mākslā viņa vieta ir īpaša, jo viņa gleznās vienotā veselumā savijas gan dabas raisītās izjūtas, gan personiskais pārdzīvojums, gan dekorativitāte. Buša daiļrades ceļā saskatām viņa tiecību pēc arvien lielākas nosacītības – un tajā pat laikā viņš spējis nezaudēt saikni ar objektīvo realitāti.”

 

Atvērto durvju dienas Valda Buša darbnīcā, Muižas ielā 6, Bulduros no pl. 12. 00- 16.00:

26.martā, 23.aprīlī, 28.maijā, 18.jūnijā, 25.jūlijā, 27.augustā, 24.septembrī, 29.oktobrī, 26.novembrī.

 

Atbalsta: Jūrmalas pilsētas dome, Mākslinieku biedrība Sidegunde