Starptautiskā  glezniecības konkursizstāde “Marīna 2021” / International painting competition exhibition “Marīna 2021”