Starptautiskā  glezniecības konkursizstāde “Marīna 2019” / International painting competition exhibition “Marīna 2019”

 

Izstādei apstiprināto autoru un darbu saraksts / List of authors and works confirmed for the exhibition 

 

 

2.starptautiskās jūras tematikai veltītās biennāles "Marīna 2019" programma / Program of 2nd international sea-themed Biennale "Marīna 2019" 

 

Informācija par biennāli "Marīna 2019" pieejama www.facebook.com/MarinaBiennale