• 1. novembrī plkst. 16.00 Evas Krēslas foto izstādes ”Ar un par putniem……” atklāšana, apskatāma līdz 30. novembrim
  • 6. novembrī plkst. 17.00 tikšanās ar dzejnieku Leonu Briedi, dzejas lasījumi Pasākums atcelts!!!
  • 11. novembrī plkst. 16.00 vēstures konkursa "Jūrmala - pazīstamā un nezināmā" noslēguma pasākums. Pasākuma goda viesis Jūrmalas vēstures pētnieks Ainars Radovics
  • 12. novembrī plkst. 18.00 Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Krēslas stundas lasījums pieaugušajiem, fragments no K.Bliksenas stāsta „Babetes mielasts”
  • 14. novembrī plkst. 17.00 videofilma “Tēvzemei un Brīvībai” par rakstnieku, dzejnieku un politiķi Kārli Skalbi. Tikšanās ar filmas scenārija autori un režisori Virdžīniju Lejiņu
  • 21. novembrī plkst. 15.00 „Mūzika un kino sievietes skaistumam un mīlestībai”. Vijolnieka Reiņa Galenieka priekšnesums
  • 23. novembrī plkst. 14.00 draudzības koncerts “Skanam zeltā, sudrabā”. Piedalās Ozolnieku Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Madara” (vadītāja Ginta Āriņa), Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” senioru ansamblis “Krētas freska” (vadītāja Zaiga Lazdiņa-Radziņa) un Jūrmalas Kultūras centra vīru koris “Burinieks” (diriģents Jānis Sējāns)
  • 3. decembrī plkst. 16.00 fotostudijas „Aspazija” gada noslēguma izstādes atklāšana, apskatāma līdz 30. decembrim

Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienības: Asaru bibliotēka, Bulduru bibliotēka, A.Kronenberga Slokas bibliotēka, Ķemeru bibliotēka, Kauguru bibliotēka un Dubultu bērnu bibliotēka.

Bibliotēku krājumus veido aptuveni 143 000 vienību.

 

Kontakti

Lasītāju apkalpošanas nodaļa
adrese: Strēlnieku prospekts 30, Jūrmalā, LV 2015
tālrunis: 29332947
e-pasts: dubulti@jurmala.lv
Facebook: www.facebook.com/jurmalacb/?fref=ts
Darba laiks: darba dienas plkst. 11.00–19.00
sestdiena plkst. 10.00–16.00
svētdiena – brīvdiena
mēneša pēdējā ceturtdiena – slēgts (metodiskā diena) 
pirmssvētku dienas – darba laiks saīsināts par divām stundām
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore: Sarmīte Brence
e-pasts: sarmite.brence@jurmala.lv; jba@jurmala.lv
Direktores vietniece bibliotekārajā darbā: Sanita Usāne
e-pasts: sanita.usane@jurmala.lv
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja: Ilze Latiša
e-pasts: cbkan@jurmala.lv
Galvenā grāmatvede: Inga Cīrule
e-pasts: inga.cirule@jurmala.lv

 

Vēsture
Jūrmalas Centrālā bibliotēka kā publiska bibliotēka ir dibināta 1945.gadā – toreiz kā Rīgas pilsētas 19.bibliotēka. 1959.gadā dibināta Rīgas Jūrmalas pilsēta, līdz ar to mainījās bibliotēka statuss – tā kļuva par Jūrmalas pilsētas Linarda Laicēna 1.bibliotēku.
 

1976.gadā, dibinoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, tā kļuva par Jūrmalas Centrālo bibliotēku. 2010.gada 1.februārī, reorganizācijas rezultātā, Jūrmalas bibliotēku apvienība tika pārdēvēta par Jūrmalas Centrālo bibliotēku ar filiālbibliotēkām. 

 
Bibliotēka kopš dibināšanas atrodas Dubultu pr. 42, ēkā, kas celta 1926.gadā kā dzīvojamā vasaras māja. Ir ziņas, ka pāris gadus pirms kara šo ēku izmantoja Krājaizdevu sabiedrība, bet kara laikā te tika izmitināts hospitālis.
 
Par vecāko pilsētas publisko bibliotēku varētu uzskatīt Majoru Dubultu Labdarības biedrības bibliotēku, kas dibināta 1882.gadā. Pateicoties biedrības gādībai, grāmatu krātuve varēja lepoties ar vērtīgiem zinātniskās literatūras izdevumiem. Kara laikā lielākā daļa bibliotēkas krājuma gāja bojā.
 
Ir pamats uzskatīt, ka tagadējā Centrālā bibliotēka veidota uz Rīgas Jūrmalas Krājaizdevu sabierības bibliotēkas bāzes, kas atradās Dubultos un dibināta 1898.gadā. Šādu pieņēmumu ļauj izdarīt dāvinājuma grāmatas titullapas uzraksts, kas veltīts no Rīgas Jūrmalas Krājaizdevu sabiedrības Rīgas Jūrmalas pilsētas bibliotēkai tās pastāvēšanas 25.gadadienā 1923.gada 6.septembrī.
 
Latvijas brīvvalsts gados pilsētā pastāvēja arī vēl citas bibliotēkas, piemēram, Rīgas Jūrmalas Kultūras biedrības brīvbibliotēka Jaundubultos Aleksandra prosp.12 (dib. 1926.g.); Dubultu evanģeliski luteriskās latviešu draudzes bibliotēka; Latviešu kristīgās jaunatnes savienības Rīgas Jūrmalas nodaļas bibliotēka (no 1924.g.) ar garīga satura literatūru Bulduros 4. līnijā, kā arī citas.