Darbība

Komisija izveidota, lai izvērtētu konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansējuma saņemšanai pieteiktos pasākumus un lemtu par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstāmajiem pasākumiem, kuru mērķis ir attīstīt Jūrmalas pilsētu kā biznesa kontaktu veidošanas, tikšanās, zinātniskas un izglītojošas pieredzes apmaiņas vietu Baltijā, piesaistot apmeklētājus un sniegtu n ozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas attīstībā un Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā.

Sastāvs

 • Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks; 
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas locekļi:
  • Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs;
  • Labklājības pārvaldes vadītājs;
  • Budžeta nodaļas vadītājs;
  • Kultūras nodaļas vadītājs;
  • Attīstības pārvaldes vadītājs; 
  • Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītājs;
  • Izglītības pārvaldes vadītājs. 

Dokumenti