Dienas, nedēļas, mēneša un perioda caurlaides, kas reģistrētas pēc pilnas nodevas summas samaksas, netiek anulētas.

Caurlaidi, kas piešķirta personai ar nodevas atvieglojumu vai atbrīvojumu, anulē, ja:

transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, ir noņemts no uzskaites, atsavināts vai pārtraukta tā reģistrācija, nododot speciālas nozīmes numura zīmes

ar attiecīgo notikumu reģistrāciju CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā

transportlīdzeklim, uz kuru izsniegta caurlaide, piemērots aizliegums izmantot to ceļu satiksmē

transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, zaudējis īpašu statusu, kas dod tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas vai šīs tiesības zudušas transportlīdzekļa turētāja izmaiņu rezultātā

transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, izgājis no īpašnieka vai lietotāja valdījuma citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

fiziskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir mirusi

ar nākamo dienu pēc attiecīgo notikumu reģistrācijas vai nosacījumu, kas pastāvēja caurlaides izsniegšanas brīdī, izmaiņām

juridiskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir likvidēta

persona ir zaudējusi tiesības uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu

persona, kurai izsniegta caurlaide, ir lūgusi to anulēt

personas pieteikumā caurlaides saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija+

ar tās izsniegšanas brīdi

Informāciju par caurlaides anulēšanu var iegūt epakalpojumu portālā (ja transportlīdzeklis reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā) vai pārbaudot caurlaides derīguma termiņu.

Pēc caurlaides anulēšanas par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā jāmaksā nodeva. Iebraukšana bez nodevas samaksas tiek uzskatīta par administratīvo pārkāpumu, par kura izdarīšanu ir paredzēts administratīvais sods 50 EUR apmērā.