Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra ēka

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti" sniedz pakalpojumus veselīga dzīvesveida veicināšanas, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas jomās, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošina veselības aprūpes pieejamību; iestāde īsteno profesionālās pilnveides, tālākizglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas un apmācības pieaugušajiem.

Iestāde sniedz šādus pakalpojumus:

Struktūrvienības

  • Administrācija
  • Ilgstošas sociālās aprūpes daļa
  • Aprūpes mājās nodaļa
  • Naktspatversme
  • Speciālā transporta nodaļa
  • Saimniecības daļa
  • Centrs “Ķemeri”

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona vēršas Jūrmalas Labklājības pārvaldē.