Jaundubultu vidusskolas ēka

Programmas

mazākumtautību pamatizglītības programma
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

Vēsture

Skola dibināta 1969. gadā.

  •  Reģistrācijas Nr. 2913901349