Vakara vidusskola

Programmas

Skola realizē 6 izglītības programmas:

2 pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmas (latviešu un mazākumtautību apmācības valodās). Mācības notiek 4 reizes nedēļā.

2 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara izglītības programmas (latviešu un mazākumtautību apmācības valodās). Mācības notiek 4 reizes nedēļā. Izvēles mācību priekšmeti: auto apmācība un biznesa pamati.

2 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes izglītības programmas (latviešu un mazākumtautību apmācības valodās). Mācības notiek 2 reizes nedēļā. Iespēja mācību saturu apgūt tālmācībā.

 

Vēsture

Skola dibināta 1949.gada 16.augustā

 

Kontakti

Direktore  Valda Reisa

Adrese:

Lielupes iela 21, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis:

67760121

E-pasts:

vakaravsk@edu.jurmala.lv

Mājas lapa:

www.jvvsk.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmums Nr.513 Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikums Nr.8 Jūrmalas Vakara vidusskolas nolikums

Akreditācijas ziņojums

Attīstības plāns

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 291401350

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2019
PILSĒTAS KARTE