Programmas
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121);
Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (kods 21011121 (2.modelis));
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015621 (2.modelis)); 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (kods 31011021);
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011022).

 

Skolā  darbojas interešu izglītības virzieni

Mākslās: skolēnu vokālais ansamblis, vizuālā mākslas, keramikas izstrādājumu veidošanas pulciņš;

Sportā: sporta spēles, šahs;

Valodu apguvē: pirmsskolas izglītojamajiem „Protu dziedāt un runāt angļu valodā”, sākumskolas skolēniem- „Valodas pasaule”;

Radošuma attīstībā: Programmas - ”Lasi, domā, veido!”, „Jaunais reportieris”.

Visi interešu izglītības  darbības virzieni skolas skolēniem ir bez maksas.

 

Vēsture

Skola savu darbību sāka 1974. gada 1. jūlijā kā Jūrmalas 1. astoņgadīgā skola.

Ar Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes  Izpildkomitejas 1985.gada 21.marta rīkojumu Nr.63 Jūrmalas 1.astoņgadīgā skola tika  pārveidota par Jūrmalas 7.vidusskolu.

1989. gadā tika uzcelta  jauna skolas ēka.

Ar  Latvijas Republikas  Tautas izglītības  ministrijas 1992.gada 9.septembra  pavēli Nr.460  tika izmainīts Jūrmalas 7.vidusskolas nosaukums uz "Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola".

 

Kontakti

direktore: Andžela Zubkovska

adrese:

Rūpniecības ielā 13, Jūrmala, LV-2016

e-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000051595

tālrunis:

67739651, mob.tālr. 28374899

e-pasts: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv
mājaslapa: www.mezmalasvsk.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikums Nr.19 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25.augusta lēmums Nr.424 Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā

Akreditācijas ziņojums

Attīstības plāns

Pašnovērtējuma ziņojums 2020

Pašnovērtējuma ziņojums 2019

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 2913901348