Sākumskolu “Atvase” pievienos Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

 

Programmas

pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens.

vispārējas vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens.

vispārējās vidējās izglītības programmas profesionāli orientētais virziens.

vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārais un sociālais virziens.

vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens.

 

Ģimnāzijā uzņem konkursa kārtībā pēc katrai programmai īpaši izstrādātiem kritērijiem, kuros ņem vērā gada vidējo vērtējumu un Valsts pārbaudes darbu rezultātus.

 

Vēsture

Slokas pamatskola līdz 1945.gadam

Slokas vidusskola  no 1945.gada līdz 1959.gadam

Jūrmalas 1.vidusskola  no 1959.gada līdz 1998.gadam

Jūrmalas 1.ģimnāzija no 1998.gada 

Jūrmalas ģimnāzija no 2001.gada

Jūrmalas Valsts ģimnāzija no 2008. gada

 

Kontakti

Direktora p.i.: Vairis Ļaudams

Adrese:

Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011

Tālrunis:

67735842

Mājas lapa:

www.jvg.lv

E-pasts:

jvg@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmums Nr.59 Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai
Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikums Nr.19 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr.175 Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem

Akreditācijas ziņojums

Attīstības plāns