Speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

 • izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811);
 • mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015821);
 • izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911).

 

Speciālās pamatizglītības programmas:

 • izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811);
 • mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015821);
 • izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911); 
 • mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015921);
 • pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 11015711);

Profesionālās pamatizglītības programmas:

 • Kokizstrādājumu izgatavošana (programmas kods 22543041);
 • Ēdināšanas pakalpojumi (programmas kods 22811021);
 • Mājturība (programmas kods 22814011).

 

 

Papildu  piedāvājumi

 • sensorā istaba
 • masāžas
 • izglītojošas un audzinošas ekskursijas
 • transporta pakalpojumi uz skolu un mājām
 • bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā
 • bezmaksas mācību līdzekļu un kancelejas preču nodrošinājums

 

Vēsture

Skola dibināta 1974.gadā.

 

Kontakti

direktors:  Indulis Skudra

adrese:

Dzirnavu iela 50, Sloka, LV 2011

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90009251342

tālrunis:

67732233

e-pasts:

pilsetasskola@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikums Nr.22 Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmums Nr.454 Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem

Akreditācijas ziņojums (.tif)

Attīstības plāns (.pdf)

Kārtība par Covid-19 infekcijas ierobežošanu (.pdf)

Aktualizēts skolas pašnovērtējuma ziņojums 2020.gads (.pdf)

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 2920901384