Darbība

Nodrošina iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas mākslā pamatizglītības pakāpē, sagatavot audzēkņus mākslas profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei.
Veicina profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sisitēmas izveidi.
Piedāvā dažādas interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem.
JMS vada tēlotājas un lietišķās mākslas metodisko un organiozatorisko darbu pilsētā.
Realizē dažādus mākslas projektus, aktīvi piedalās dažāda mēroga konkursos skatēs, sacensībās.
 

JMS bērniem un jauniešiem piedāvā:

profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla" pamatizglītības pakāpē,

interešu izglītības programmas,

estētiskās audzināšanas skoliņu „Mans mazais" pirmsskolas vecuma bērniem.

 

Dalības maksas skatīt zemāk pie dokumentiem.

 

Kontakti:

direktore: Taiga Vaišļa 

adrese:

Strēlnieku prosp.30 korpuss 2, Jūrmala, LV 2015

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000053670

tālrunis:

67769257

e-pasts:

jmsk@edu.jurmala.lv

mājaslapa:

www.jurmala.makslasskola.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmums Nr.647 Par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā
Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17. marta nolikums Nr.6 Jūrmalas Mākslas skolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.2

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20. oktobra lēmums Nr.489 Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta noteikumi Nr.1 Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi
Reģistrācijas Nr.2970902361

Akreditācijas lapa

Pašnovērtējuma ziņojums