Pirmsskolas rindas

Brīvo vietu skaits pirmsskolās (no 5 gadu vecuma reģistrācija rindā nav nepieciešama)

Plānoto brīvo vietu skaits pirmsskolās ar 01.09.2018

Rindu saraksts 01.06.2018

Par pieteikumu reģistrācijas kārtību skatīt šeit.

 

2018. uzsākšanas gads

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Sākumskola "Ābelīte"

Sākumskola "Taurenītis"

Vaivaru pamatskola

 

2019. uzsākšanas gads

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Sākumskola "Ābelīte"

Sākumskola "Taurenītis"

Vaivaru pamatskola

 

2020. uzsākšanas gads

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

Sākumskola "Ābelīte"

Sākumskola "Taurenītis"

Vaivaru pamatskola

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2018
PILSĒTAS KARTE