Apraksts

  • Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
  • Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kuras realizē pirmsskolas programmas

Brīvās vietas pirmsskolās.

Plānoto brīvo vietu skaits ar 01.09.2021.

No 5 gadu vecuma reģistrācija rindā nav nepieciešama

Par pieteikumu reģistrācijas kārtību skatīt šeit.

 

2021. uzsākšanas gads

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Sākumskola "Ābelīte"

Vaivaru pamatskola

 

2022. uzsākšanas gads

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austraskoks"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Sākumskola "Ābelīte"

Vaivaru pamatskola

 

2023. uzsākšanas gads

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Sākumskola "Ābelīte"