Pakalpojums Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšana un uzņemšana izglītības iestādēs
Joma Izglītība
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. pieteikuma veidlapa bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei 
2. vecāka personu apliecinošs dokuments;

3. aizbildnim – Bāriņtiesas lēmuma kopija, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

 

Pakalpojuma apraksts 

 

Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļā  no brīža, kad bērnam aprit viens gads.

Pašvaldības bērnudārzu rindas Informācija šeit.
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes  2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.38 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Izglītības  pārvaldē Dubultu prosp.1, 2. kab.

tālr. 29487281

Pieņemšanas laiki pirmdiena plkst.15.00–17.30 
ceturtdiena plkst. 9.00–12.30
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā? Izglītības  pārvalde

 

Atbalsts pirmsskolas izglītības nodrošināšanai privātā izglītības iestādē

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

Iesnieguma veidlapa pašvaldības atbalsta privātajai izglītības iestādei piešķiršanai 
Privāto pirmsskolu izglītības iestāžu 2018.gada izmaksu tāmes.

PPII "Attīstības centrs ģimenei"

PPII "Bembi"

PPII "BG Ķipars"

PPII "Burtu pasule"

PPII "Creakids"

PPII "Dimantiņi"

PPII "Galaktika"

PPII "Jūrmalas Montesori skola"

PPII "Kāpēcītis"

PPII "Ketes māja"

PPII "Ķipars-2"

PPII "Laumiņas rezidence"

PPII "Mans lācis"

PPII "Maza rasiņa"

PPII "Maziņš kā Jūra"

PPII "Mazulītis Rū"

PPII "Montessori bērnu māja"

PPII "Namiņš"

PPII "Patnis"

PPII "Pepijas skoliņa"

PPII "Prosum"

PPII "Protu protu"

PPII "Puķuzirnis"

PPII "Putnu dārzs"

PPII "Remeos"

PPII "Saulespuķe"

PPII "Starptautiskā Montesori pirmsskola Rīgele"

PPII "Varavīksne"

PPII "Vinnijs"

PPII "Zelta rasa"

PPII "Zemenīte ABC"