Pakalpojums Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšana un uzņemšana izglītības iestādēs
Joma Izglītība
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. pieteikuma veidlapa bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei 
2. vecāka personu apliecinošs dokuments;

3. aizbildnim – Bāriņtiesas lēmuma kopija, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

 

Pakalpojuma apraksts 

 

Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļā  no brīža, kad bērnam aprit viens gads.

Pašvaldības bērnudārzu rindas Informācija šeit.
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes  2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.38 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Pieņemšanas laiki pirmdiena plkst.15.00–17.30 
ceturtdiena plkst. 9.00–12.30
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā? Izglītības  pārvalde

 

Atbalsts pirmsskolas izglītības nodrošināšanai privātā izglītības iestādē

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

Iesnieguma veidlapa pašvaldības atbalsta privātajai izglītības iestādei piešķiršanai 
Privāto pirmsskolu izglītības iestāžu 2020.gada izmaksu tāmes.

PPII "Burtu pasaule"

PPII "Creakids"

PPII "Do Re Mi"

PPII "Galaktika"

PPII "Jūrmalas Montesori skola"

PPII "Laisma"

PPII "Mazulītis Rū"

PPII "Montessori bērnu māja"

PPII "Puķuzirnis"

PPII "Rezidence Laumiņa"

PPII "Saules kaķis"

PPII "Sensorais bērnudārzs "Emīla skola""

PPII "Varavīksne"

PPII "Vinnijs"

Privāto pirmsskolu izglītības iestāžu 2019.gada izmaksu tāmes.

PPII "ABC pasaka"

PPII "Attīstības centrs ģimenei"

PPII "Bembi"

PPII "BG Ķipars"

PPII "Britu vidusskola Latvijā"

PPII "Burtu pasaule"

PPII "Dimantiņi"

PPII "Do Re Mi"

PPII "Creakids"

PPII "Čība"

PPII "Galaktika"

PPII "Jūrmalas Montesori skola"

PPII "Karlsons Plus"

PPII "Kāpēcītis"

PPII "Ķipars2"

PPII "Laumiņas rezidence"

PPII "Latvijas Starptautiskā skola"

PPII "Mans lācis"

PPII "Maza rasiņa"

PPII "Maziņš kā jūra"

PPII "Mazulītis Rū"

PPII "MāruGuns"

PPII "Montessori bērnu māja"

PPII "Montessori māja"

PPII "Mūsu namiņš"

PPII "Patnis"

PV "Patnis"

PPII "Pepijas skoliņa"

PPII "Pirmie soļi"

PPII "Prosum"

PPII "Protu Protu"

PPII "Puķuzirnis"

PPII "Putnu dārzs"

PPII "Rezidence Laumiņa"

PPII "Rīgas Centra pamatskola"

PPII "Saulesdārzs"

PPII "Saulespuķe"

PPII "Sensorais bērnudārzs "Emīla skola""

PPII "Starptautiskā Montesori pirmsskola Rīgele"

PPII "Varaviksne"

PPII "Vinnijs"

PPII "Zelta rasa"

PPII "Zemenīte ABC"