Darbība

11 grupas, kuras apmeklē bērni no 1,6 līdz 7 gadu vecumam.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte" īsteno 2 izglītības programmas: 

vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111, latviešu mācību valoda); 
mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011121, krievu mācību valoda);

 

Izglītības programmas apguve nodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

 

Vēsture

Iestāde dibināta 1972. gadā.

 

Kontakti

Direktore: Ineta Aroniete

Adrese:

Rēzeknes pulka iela 28, Jūrmala, LV-2010

Tālrunis:

67752522; 67753301

Mājaslapa: www.facebook.com/saulitejurmala/

E-pasts

piisaulite@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikums Nr.5 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" nolikums 
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmums Nr.375 Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 2901902125