Pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

Darbība

Iestādē strādā 28 pedagogi un to apmeklē 200 izglītojamie.

Iestādē tiek īstenotas 2 pirmsskolas izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programma,
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem.
Iestādē darbojas 11 grupas, no tām 3 grupas bērniem no 1,5  līdz  3 gadiem, bērni ar valodas attīstības traucējumiem integrēti pirmsskolas grupās.

 

Vēsture

Iestāde dibināta 1991. gada 8. jūlijā.

 

Kontakti

vadītāja: Marita Šteimane

adrese:

Tērbatas iela 1, Jūrmala, LV 2011

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90009249314

tālrunis:

67736562

e-pasts:

piimadara@edu.jurmala.lv

 

 Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikums Nr.33  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmums Nr.4 Par maksas pakalpojumiem pirmsskolasizglītības iestādē “Madara”

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 29011902128 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE