Darbība

Iestādē darbojas 11 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam un 5–6 gadīgo bērnu sagatavošana skolai.
Apmācības valodas – latviešu un krievu.
 

Vēsture

Dibināšanas gads – 1988.gads.

 

Kontakti

Vadītāja: Vizma Klāsone

Adrese:

Tērbatas iela 42, Jūrmala, LV 2016

Tālrunis:

67735211

e-pasts:

piilacitis@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti 

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikums Nr.7 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra lēmums Nr.19 Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”
Reģistrācijas  Nr.2901902124

Pašnovērtējuma ziņojums