Ķemeru pamatskola
Kategorija: Pamatizglītība

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

Vēsture

Dibināšanas gads - 1934.

Ķemeru pamatskola ir nozīmīgs Jūrmalas vēstures un arhitektūras piemineklis. Tāda veida bagātais alegorisko tēlu apjoms skolas fasādē un interjerā ir vienīgais Latvijā.

 

Kontakti

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikums Nr.18 Ķemeru pamatskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmums Nr.319 Par Ķemeru pamatskolas maksas pakalpojumiem

Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE