Sākumskola "Taurenītis"
Kategorija: Pamatizglītība

Kontakti

direktore: Sarmīte Limba
adrese: Kļavu iela 29/31, Jūrmala, LV-2015
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000051699

tālrunis: 67811169, 67811170
e-pasts: ssktaurenitis@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmums Nr.292 Par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikums Nr.6 Sākumskolas "Taurenītis" nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmums Nr.15 Par maksas pakalpojumiem sākumskolā “Taurenītis”

Akreditācijas ziņojums [.pdf]

Attīstības plāns

Pašvērtējuma ziņojums 2019 [.pdf]

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE