Darbība

Vaivaru pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 11011111)
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (kods 21015111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911) 

 

Vēsture

Skola dibināta 1996.gada septembrī, kopš dibināšanas īsteno skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā skolā.
 

Kontakti

Direktore: Inese Kārkliņa

Adrese:

Skautu iela 2, LV 2008

Tālrunis:

67811175

E-pasts:

vaivarupsk@edu.jurmala.lv  

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18. decembra nolikums Nr.34 Vaivaru pamatskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 3.jūnija lēmums Nr.416 Par Vaivaru pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Akreditācijas ziņojums 

Attīstības plāns

Pašnovērtējuma ziņojums 
Izglītības iestāžu reģistrācijas  nr.2912901441