Padomes uzdevumi izglītības jomā:

  • piedalīties ilgtermiņa izglītības attīstības koncepcijas apspriešanā,
  • analizēt un sniegt viedokli par konceptuāliem izglītības jautājumiem,
  • sniegt viedokli un ieteikumus izglītības kvalitātes un izglītības iestāžu konkurētspējas paaugstināšanai,
  • veicināt sabiedrības iesaistīšanos izglītības jomas plānošanas dokumentu projektu izstrādes procesā,
  • aktualizēt sabiedrības problēmas, vajadzības un intereses.

 

Padomes priekšsēdētājs – Jūrmalas Alternatīvās skolas pārstāvis Jānis Ezers.

 

Izglītības konsultatīvās padomes sastāvs

 

Izglītības iestādes nosaukums

Vārds, uzvārds

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jānis Ezers

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Karina Štālmane

Jūrmalas Mākslas skola

Dace Starka

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

Kristīne Ojala

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

Aleksejs Kovaļevskis

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Artūrs Āriņš

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Andrejs Kurjanovičs

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

Vija Batņa

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

Gaļina Surgela

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādeI „Lācītis”

Aija Laizane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Madara”

Marita Šteimane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”

Nataļja Oļengoviča

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”

Elīna Jirgena

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Ina Simakina

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”

Ina Neilande

Jūrmalas sākumskola „Atvase”

Uldis Antoņevičs

Jūrmalas speciālā PII „Podziņa”

Agnese Voicehovska

Jūrmalas Sporta skola

Irina Medvedeva

Jūrmalas vakara vidusskola

Ivars Bukarts

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Uldis Antoņevičs

Majoru vidusskola

Aija Lūse

Pumpuru vidusskola

Diāna Rožkalne

Sākumskola „Ābelīte”

Vadims Aleksejevs

Sākumskola „Taurenītis”

Jānis Mežmalis

Slokas pamatskola

Ivo Pūris

Vaivaru pamatskola

Elīna Landzāne 

Lielupes pamatskola

Edīte Kalniņa

 

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikums Nr.6 Izglītības konsultatīvās padomes nolikums