Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs ir atvērts ikvienam Jūrmalas jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

 

Apmeklējot JIC, jaunietim ir iespēja:

  • nākt un veidot savas iniciatīvas;
  • izstrādāt un īstenot vietējus vai starptautiskus projektus;
  • iesaistīties brīvprātīgajā darbā;
  • uzzināt par nodarbinātības iespējām brīvajā laikā;
  • apmeklēt vai organizēt dažādus pasākumus par jauniešiem aktuālām tēmām;
  • piedalīties sabiedriskās dzīves veidošanā, piedaloties lēmumu pieņemšanā pašvaldības, reģiona un valsts līmenī.

 

 

Centra telpas tiek regulāri papildinātas ar interesantām spēlēm, tajā pieejams Xbox, galda futbols un novuss, un tā apmeklētāji tiek nodarbināti dažādās aktivitātēs. Ikvienam jaunietim ir iespēja nākt un piepildīt šīs telpas ar savām idejām, priekšlikumiem, radošo garu un smaidu.

 

Šeit jaunietim ir iespēja nākt un veidot savas iniciatīvas, izstrādāt un īstenot vietējus vai starptautiskus projektus, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, uzzināt par nodarbinātības iespējām brīvajā laikā, apmeklēt vai organizēt dažādus pasākumus, piedalīties sabiedriskās dzīves veidošanā, piedaloties lēmumu pieņemšanā pašvaldības, reģiona un valsts līmenī. Tāpat jauniešiem ir iespēja saņemt konsultācijas par sevi interesējošiem jautājumiem.

Kontakti

adrese: Raiņa iela 50-40, Jūrmala, LV-2011
darba laiks: katru dienu no plkst. 12.00 līdz 19.00
Tālrunis: 25728797
e-pasts: jurmalasjauniesi@edu.jurmala.lv
Facebook: www.facebook.com/jurmalasxjauniesi
Twitter: twitter.com/infokaija
Instagram: Instagram.com/jurmalasjauniesi
Jaunatnes lietu speciāliste

Solvita Vigule

tālrunis: 22027203
Jaunatnes darbiniece Laura Lazdāne
tālrunis: 26671826
Jaunatnes darbiniece Anita Bāliņa 
tālrunis: 26067771