Metodiskā apvienība

Vārds, uzvārds

Informātikas un sociālo zinātņu

Liāna Annuškāne

Bioloģijas

Irēna Petrovska

Vizuālās mākslas

Kristīne Belte

Mūzikas

Daina Frīdenberga

Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju

Jānis Riekstiņš

Bibliotekāru

Rita Riekstiņa

Pirmskolas obligātā vecuma bērnu sagatavošana

Jolanta Grinberga

Sākumskolas

Inese Širina

Speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, psihologu un logopēdu

Ineta Ludāne

Krievu valodas un literatūras

Nataļja Žitkova

Latviešu valodas un literatūras ( valsts valoda)

Santa Krutskiha

Svešvalodas (angļu valoda un vācu valoda)

Solvita Sila

Audzināšanas

Madara Trofimova

Latviešu valodas un literatūras

( dzimtā valoda)

Andžela Šustiņa

Fizikas un ķīmijas

Laila Liepa

Ģeogrāfijas un ekonomikas

Jana France

Matemātikas

Daci Zandovsku

Vēstures, filozofijas, politikas un tiesības, kulturoloģijas un ētikas

Sintija Vilerte

Krievu valodas un literatūras

( svešvaloda)

Elīna Lotovina

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikums Nr.43 Nolikums par metodisko apvienību darbību