Siluetgriezuma dēlītis Ērgļu ielā 3.

Pielikumi 31