Pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma 2016.gadā tika apsekota Jūrmalas vēsturiskā koka arhitektūra un izvēlēti raksturīgākie ēku piemēri, kuros  redzama fasāžu apdares elementu daudzveidība.

Jūrmalas tradicionālajā koka arhitektūrā tautas celtniecības tradīciju ietekmē veidojās noteikti ēku apjoma tipi ar tiem atbilstošu dekoratīvo noformējumu. Koka arhitektūras fasāžu apdares detaļās atspoguļota dažādu stilu arhitektūra. Līdzās tradicionālajiem amatnieku izstrādājumiem sastopami arī neoklasicisma, nacionālā romantisma, neogotikas, jūgendstila un funkcionālisma stilu būvdetaļu un apdares elementu pielietojums koka konstrukcijās.

 

Kokgriezuma dekoratīvie elementi fasāžu apdarē, atkarībā no novietojuma un veida iedalāmi vairākās grupās. Visbiežāk sastopamie apdares elementi ir:

 

Pasūtījuma darba ietvaros tika veikti visi nepieciešamie darbi vēsturisko koka būvdetaļu un dekoratīvo fasāžu elementu uzmērījumiem dabā un materiālu apkopojums, izveidojot digitālo katalogu. Katalogs sakārtots, grupējot apdares elementu kategorijas.