Teritorijas plānošana
Kategorija: Pakalpojumi

Priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai, adreses noteikšana, zemes ierīcības projekta uzsākšana, zemes vienību veidošana, sadale vai apvienošana, izziņa par apbūves iespējām.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE