Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2016.gada 5.augustā plkst.11.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme

piektdiena, 15.jūlijs, 2016
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka no 2016.gada 4.augusta līdz 4.septembrim notiks tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” publiskā apspriešana

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 16. augustā plkst. 17.00 Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

piektdiena, 15.jūlijs, 2016