Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.116 „Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemša

 

Publiskā apspriešana notiks no 2020.gada 15.aprīļa līdz 2020.gada 18.maijam.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem un priekšlikumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv  vai pasts@jurmala.lv .

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

 

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 2020.gada 5.maijā plkst.16.00 Jūrmalā Edinburgas prospektā 75, 27.telpā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, lūdzam sekot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , vietējā laikrakstā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv par iespējamām izmaiņām sanāksmes norisē.