Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2020.gada 19.martā ir pieņemts lēmums Nr.114 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmuma Nr.237 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.