Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu
Publicēts: otrdiena, 1.oktobris, 2019

Jūrmalas pilsētas dome 2019.gada 25.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.349 „Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu  saņemšanai”.  Publiskā apspriešana norisinājās no 2019.gada 16.augusta līdz 2019.gada 12.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2019.gada 5.septembrī Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2019.gada 10.oktobrī plkst.11.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 27.telpā (2.stāvā) notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.  

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE