Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanas atcelšanu
Publicēts: piektdiena, 30.augusts, 2019
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE