Aktuāls:
Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanas atcelšanu
Publicēts: piektdiena, 30.augusts, 2019
IESAKĀM APMEKLĒT
septembris 2019
PILSĒTAS KARTE