Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.349  „Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu  saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2019.gada 16.augusta līdz 2019.gada 12.septembrim.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas R.Ansules 54.kabinetā.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2019.gada 5.septembrī plkst.16.00 Jūrmalā Edinburgas prospektā 75, 27.telpā.