Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.358 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā  41, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 16.augusta līdz 2018.gada 13.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 4.septembrī Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2018.gada 14.novembrī plkst.9.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā) notiks detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.