Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 15.februārī pieņēma lēmumu Nr.76 ”Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 7.marta līdz 2018.gada 29.martam. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 27.martā plkst.16.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu paziņojam, ka 2018.gada 16.novembrī plkst.11.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā) notiks lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.