Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu
Publicēts: piektdiena, 9.jūnijs, 2017

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2017.gada 9.jūnijā ir pieņemts lēmums Nr.302 „Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”.

 

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE