Paziņojums par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Publicēts: ceturtdiena, 3.marts, 2016

2016.gada 24.martā plkst.11.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu Nr.546 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Publiskā apspriešana norisinājās no 2016.gada 15.janvāra  līdz 2016.gada 12.februārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 28.janvārī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 24.martā plkst.11.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE