Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
Publicēts: piektdiena, 22.janvāris, 2016

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2016.gada 21.janvārī ir pieņemts lēmums Nr.27 (protokols Nr.1, 34.punkts) „Par detālplānojuma  Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE