Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1084 152719560025.05.2018 Promenādes 4B Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1084 149574600026.05.2017 Bulduri 1117 Tirdzniecības objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/1084 146524680007.06.2016 Kalnu 29A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1084 143405640012.06.2015 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1084 140182920004.06.2014 12.06.2014 Daugavas 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1084 136994760031.05.2013 Rūsiņa 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1083 159009480022.05.2020 22.05.2020 Viestura 25 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1083 155786760015.05.2019 17.05.2019 Mangaļu 7A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1083 152719560025.05.2018 Otīlijas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1083 149574600026.05.2017 Viktorijas 40 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1083 146524680007.06.2016 Dārziņa 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1083 143405640012.06.2015 25.06.2015 Straumes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdot būvatļauju un izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1083 140182920004.06.2014 12.06.2014 Rēzeknes pulka 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1083 136994760031.05.2013 Teātra 27 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot
14-11/1082 159009480022.05.2020 Priedaine _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1082 155786760015.05.2019 Oļu 5 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1082 152719560025.05.2018 Dzirnavu 12A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1082 149574600026.05.2017 Viktorijas 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1082 146524680007.06.2016 Jūras 26 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1082 143405640012.06.2015 17.06.2015 Matrožu 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdot būvatļauju un izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi