Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/988 146403720024.05.2016 Cīniju 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/988 143345160005.06.2015 Mellužu 90A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/988 140070600022.05.2014 Rotas 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/988 136934280024.05.2013 Jūras 60,lit.2 Darījumu objekts - Akceptēt
14-11/987 158923080012.05.2020 21.05.2020 Lienes 16/18 _Elektronisko sakaru būves - Uzdot pārtraukt ēkas vai atsevišķas telpu grupas ekspluatāciju
14-11/987 155657160030.04.2019 Glūdas/Zvārtas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/987 152659080018.05.2018 Kalnu 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/987 149488200016.05.2017 Vikingu 42 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/987 146403720024.05.2016 Piekrastes 26a Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/987 143319240002.06.2015 05.06.2015 Slokas 74 Dzīvojamo māju palīgēka - Izdot būvatļauju un izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/987 140070600022.05.2014 Saules 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/987 136934280024.05.2013 Rēzeknes pulka iela 9 Apstiprināt
14-11/986 158923080012.05.2020 21.05.2020 Kanālu 34 Tirdzniecības objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/986 155657160030.04.2019 Dzintaru 2 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/986 152659080018.05.2018 Pilsoņu/ Teātra Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/986 149488200016.05.2017 Stabu 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/986 146403720024.05.2016 Ūdru 5 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/986 143319240002.06.2015 Olgas 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/986 140070600022.05.2014 Kāpu 74 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/986 136934280024.05.2013 Valtera prospekts 49a Apstiprināt