Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/997 146429640027.05.2016 Engures 4 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/997 143345160005.06.2015 Jāņa Sudrabkalna 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/997 140122440028.05.2014 Rīgas 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/997 136934280024.05.2013 O.Kalpaka 30 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/996 158923080012.05.2020 Brīvības 64 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/996 155657160030.04.2019 Marijas 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/996 152659080018.05.2018 25.05.2018 Lašu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/996 149488200016.05.2017 Raiņa 88 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/996 146429640027.05.2016 Vienības/7.līnija _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/996 143345160005.06.2015 Ķemeru 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/996 140079240023.05.2014 Pludmale Turaidas/Rūjienas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/996 136934280024.05.2013 Dāvja iela 61A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/995 158923080012.05.2020 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/995 155657160030.04.2019 Marijas 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/995 152659080018.05.2018 24.05.2018 Melluži _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/995 149488200016.05.2017 pludmales nogabals Vārpu/Dzimtenes Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/995 146429640027.05.2016 Jomas 42 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/995 143345160005.06.2015 Ķemeru 48c Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/995 140079240023.05.2014 Pludmale Alūksnes/Āraišu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/995 136934280024.05.2013 Bulduru 102 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE